۵۳درصد ایرانیهااستفاده کننده اینترنت هستند …

برمبنای شاخص های توسعه فناوری ارتباطات در کشور تا پایان سال ۹۵ ، شمار کاربران ایرانی که از اینترنت استفاده می کنند به ۵۳.۲۳ درصد رسید.

بیشتر بخوانید درباره۵۳درصد ایرانیهااستفاده کننده اینترنت هستند …