وب سایت سعید خیری
مشاور پروژه های نرم افزاری و انفورماتیک و امنیت اطلاعات