گیمفیکشن
وفادارسازی

گیمفیکشن چیست؟

از واژه‌ی گیمفیکیشن (Gamification) تعریف‌های متعددی در زبان فارسی ارائه شده است. بازی‌آفرینی،  بازی‌گونه و بازی‌پردازی از متداولترین آنهاست. به خاطر عدم سوء برداشت و علی‌رغم تمایل شخصی، در این مقاله ترجیح می‌دهم از خود واژه گیمفیکیشن به جای معادل‌های متعدد غیردقیق فارسی استفاده کنم. گیمفیکیشن یعنی استفاده از شیوه و قالب بازی برای بیان تفکراتی که ماهیت بازی ندارد. معمولا از […]